You Tube
Fejsbuk


Snimanje kanalizacije

Vodoinstalaterski servis

Kišne, fekalne i industrijske kanalizacije
od fi 50 do fi 2000

- Posedujemo više gurajućih kamera Ridgid-Kolman. Koristimo ih za snimanje odvodnih cevi od fi 50 do fi 200.

- Posedujemo dve mobilne samohodne "Rico" kamere i korisitmo ih za snimanje spoljne kanalizacije od fi 160 do fi 500

- Posedujemo kombi vozilo sa kompletnom pratećom "Rico" opremom za snimanje kanalizacije od Fi 200 do Fi 2000.

- Do sada smo snimili preko 150 kilometara gradske kanalizacije, i imamo stručan tim ljudi koji su obučeni da rade sa već pomenutim kamerama.

- Na fotografijama možete videti deo opreme koji je neophodan za snimanje kanalizacije, i video kamere koje služe za ispitivanje kanalizacione mreže.

Kamera za snimanje kanalizacije